Thứ hai, 02/10/2023 | 05:12
RSS

Điện Biên thêm 70 ca mắc Covid-19 mới, toàn tỉnh có 1.276 bệnh nhân

Thứ bảy, 15/01/2022, 11:22 (GMT+7)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên cho biết, tính từ 21h00 ngày 13/01/2022 đến 23h00 ngày 14/01/2022, địa phương này ghi nhận thêm 70 ca dương tính Covid-19 mới.

Sự kiện:
Điện Biên

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên cho biết, tính từ 21h00 ngày 13/01/2022 đến 23h00 ngày 14/01/2022, Điện Biên ghi nhận thêm 70 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, 04 trường hợp phát hiện tại cộng đồng; 42 trường hợp phát hiện tại khu cách ly; 19 trường hợp phát hiện tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin; 05 trường hợp phát hiện tại khu phong tỏa. Thông tin các ca bệnh cụ thể như sau:

1. BN1977213 (sinh năm 1983), có địa chỉ thường trú tại bản Hới, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

2. BN1977214 (sinh năm 1976), có địa chỉ thường trú tại Hới Nọ, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

3. BN1977215 (sinh năm 1990), có địa chỉ thường trú tại bản Sái Trong, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

4. BN1977216 (sinh năm 1973), có địa chỉ thường trú tại Tà Cơn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

5. BN1977217 (sinh năm 1984), có địa chỉ thường trú tại bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

6. BN1977218 (sinh năm 1987), có địa chỉ thường trú tại Chiềng Tông, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

7. BN1977219 (sinh năm 1987), có địa chỉ thường trú tại tổ 9, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

8-9. BN1982030 (sinh năm 1993), BN1982031 (sinh năm 2021), có địa chỉ thường trú tại Sái Ngoài, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (sống trong khu vực phong toả).

10. BN1982032 (sinh năm 1970), có địa chỉ thường trú tại bản Cuông, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

11. BN1982033 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại Nà Sáy 2, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (ca mắc cộng đồng).

12. BN1982034 (sinh năm 1981) có địa chỉ thường trú tại Nà Sáy 2, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

13. BN1982035 (sinh năm 2006), có địa chỉ thường trú tại Thín B, xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

14. BN1982036 (sinh năm 1985), có địa chỉ thường trú tại Sam Mứn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

15. BN1982037 (sinh năm 1965), có địa chỉ thường trú tại bản Ban, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

16. BN1982038 (sinh năm 1998), có địa chỉ thường trú tại Lọng Bon, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

17. BN1982039 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại Chiềng Xôm, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

18-19. BN1982040 (sinh năm 2003), BN1982041 (sinh năm 2006), có địa chỉ thường trú tại Lé Xôm, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

20. BN1982042 (sinh năm 1983), có địa chỉ thường trú tại Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

21. BN1982043 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại đội 6, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

22. BN1982044 (sinh năm 2000), có địa chỉ thường trú tại bản Cuông, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

23. BN1982045 (sinh năm 1978), có địa chỉ thường trú tại Na Rôn, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

24. BN1982046 (sinh năm 1968), có địa chỉ thường trú tại bản Lói, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly trước đó).

25. BN1982047 (sinh năm 2019), có địa chỉ thường trú tại Hồng Lực, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

26. BN1982048 (sinh năm 1982), có địa chỉ thường trú tại Sái Ngoài, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

27. BN1982049 (sinh năm 1990), có địa chỉ thường trú tại bản Cản, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

28. BN1982050 (sinh năm 1982), có địa chỉ thường trú tại Nong Tấu, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

29. BN1982051 (sinh năm 1963), có địa chỉ thường trú tại Sái Ngoài, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

30. BN1982052 (sinh năm 1966), có địa chỉ thường trú tại bản Chăn, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

31. BN1982053 (sinh năm 1998), có địa chỉ thường trú tại bản Khuôn, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

32. BN1982054 (sinh năm 2005), có địa chỉ thường trú tại bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

33. BN1982055 (sinh năm 1974), có địa chỉ thường trú tại bản Ten, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

34. BN1982056 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại bản Lồng, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

35. BN1982057 (sinh năm 1997), có địa chỉ thường trú tại bản Vánh 3, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

36. BN1982058 (sinh năm 1993), có địa chỉ thường trú tại Sái Trong, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

37. BN1982059 (sinh năm 1966), có địa chỉ thường trú tại bản Vánh 1, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

38. BN1982060 (sinh năm 1962), có địa chỉ thường trú tại bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

39. BN1982061 (sinh năm 1985), có địa chỉ thường trú tại Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

40. BN1982062 (sinh năm 1984), có địa chỉ thường trú tại thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại khu điều trị bệnh nhân F0).

Điện Biên thêm 70 ca mắc Covid-19 mới, toàn tỉnh có 1.276 bệnh nhân

Ảnh minh họa

41. BN1982063 (sinh năm 1981), có địa chỉ thường trú tại bản Cang, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

42. BN1982064 (sinh năm 1990), có địa chỉ thường trú tại Huổi Lỵ, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

43. BN1982065 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại Đông Phi 1, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

44. BN1982066 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

45. BN1982067 (sinh năm 1998), có địa chỉ thường trú tại Nong Ten, thị trấn Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

46. BN1982068 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung tại Tủa Chùa trước đó).

47. BN1982069 (sinh năm 2000), có địa chỉ thường trú tại Háng Khúa, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại trạm y tế xã).

48-50. BN1982070 (sinh năm 1990), BN1982071 (sinh năm 2007), BN1982072 (sinh năm 2019), có địa chỉ thường trú tại Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (sống trong khu vực phong toả).

51. BN1982073 (sinh năm 1974), có địa chỉ thường trú tại Huổi Cánh, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (ca mắc cộng đồng).

52. BN1982074 (sinh năm 1994), có địa chỉ thường trú tại Noong Pết, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (ca mắc cộng đồng).

53. BN1982075 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại Sam Mứn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại trạm y tế xã).

54. BN1982076 (sinh năm 2002), có địa chỉ thường trú tại Nậm Là, Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

55. BN1982077 (sinh năm 1986), có địa chỉ thường trú tại Hô Mức, xã Nậm Nèn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại trạm y tế xã).

56. BN1988862 (sinh năm 1994), có địa chỉ thường trú tại Hỏm Hốc, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

57. BN1988863 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại Nà Chua, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

58-59. BN1988864 (sinh năm 1976), BN1988865 (sinh năm 1985), có địa chỉ thường trú tại Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

60. BN1988866 (sinh năm 1993), có địa chỉ thường trú tại Phiêng Muông, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

61. BN1988867 (sinh năm 2000), có địa chỉ thường trú tại Giói A, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

62. BN1988868 (sinh năm 1996), có địa chỉ thường trú tại Na Ten, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

63. BN1993421 (sinh năm 2002), có địa chỉ thường trú tại bản Nôm, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

64. BN1993422 (sinh năm 1999), có địa chỉ thường trú tại bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

65. BN1993423 (sinh năm 1991), có địa chỉ thường trú tại bản Nậm Bay, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

66. BN1993424 (sinh năm 1995), có địa chỉ thường trú tại Tre Cuông, xã Ẳng Tở, huyện Mưởng Ảng, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

67. BN1993425 (sinh năm 2006), có địa chỉ thường trú tại Nậm Mu, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

68. BN1993426 (sinh năm 1985), có địa chỉ thường trú tại Che Phai 1, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

69. BN1993427 (sinh năm 2001), có địa chỉ thường trú tại Xuân Món, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

70. BN1993428 (sinh năm 1975), có địa chỉ thường trú tại Nà Lơi, xã Thanh Minh, thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (ca mắc cộng đồng).

Như vậy, lũy tích số bệnh nhân mắc covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2022 đến 23h00 ngày 14/01/2022 là 642 bệnh nhân. Trong đó: Thành phố Điện Biên Phủ (32); Huyện Điện Biên (57); Huyện Điện Biên Đông (34); Huyện Mường Ảng (54); Huyện Tuần Giáo (306); Huyện Tủa Chùa (97); Huyện Mường Chà (17); Thị xã Mường Lay (17); Huyện Nậm Pồ (13); Huyện Mường Nhé (2); nhập cảnh (13);

Luỹ tích số bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tính từ ngày 05/02/2021 đến 23h00 ngày 14/01/2022 là 1.276 bệnh nhân; điều trị khỏi và xuất viện 585 bệnh nhân; đang điều trị 691 bệnh nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại