Thứ ba, 18/01/2022 | 13:34
RSS

Điện Biên ghi nhận thêm 68 ca Covid-19 mới, có 8 ca chưa cách ly

Thứ sáu, 14/01/2022, 07:41 (GMT+7)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên cho biết, tính từ 18h00 ngày 12/01/2022 đến 18h00 ngày 13/01/2022, địa phương này ghi nhận thêm 68 ca dương tính Covid-19 mới.

Sự kiện:
Điện Biên

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Điện Biên, tính từ 18h00 ngày 12/01/2022 đến 18h00 ngày 13/01/2022, Điện Biên ghi nhận thêm 68 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong đó, 08 trường hợp phát hiện tại cộng đồng; 51 trường hợp phát hiện tại khu cách ly; 05 trường hợp phát hiện tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin; 04 trường hợp phát hiện tại khu phong tỏa. Thông tin cụ thể các ca bệnh như sau:

1. BN1959640 (sinh năm 1987), có địa chỉ thường trú tại Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (ca mắc cộng đồng).

2. BN1959641 (sinh năm 2002), có địa chỉ thường trú tại Nà Bủng 2, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

3. BN1959642 (sinh năm 1995), có địa chỉ thường trú tại Nà Bủng 1, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly trước đó).

4. BN1959643 (sinh năm 2001), có địa chỉ thường trú tại Háng Trở, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

5. BN1959644 (sinh năm 1983), có địa chỉ thường trú tại tổ 9, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

6. BN1959645 (sinh năm 1990), có địa chỉ thường trú tại Bó Giáng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

7. BN1959646 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại Pom Ban, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

8-9. BN1959647 (sinh năm 2005), BN1959648 (sinh năm 2007), có địa chỉ thường trú tại Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

10. BN1959649 (sinh năm 2005), có địa chỉ thường trú tại Ly Xôm, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

11. BN1959650 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại Phiêng Pẻn, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

12. BN1959651 (sinh năm 1986), có địa chỉ thường trú tại đội 2, bản Vánh, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

13. BN1959652 (sinh năm 1996), có địa chỉ thường trú tại bản Vánh 1, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

14-15. BN1959653 (sinh năm 1990), BN1959654 (sinh năm 2011), có địa chỉ thường trú tại bản Vánh 2, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

16. BN1959655 (sinh năm 2008), có địa chỉ thường trú tại Sá Tổng, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

17. BN1959656 (sinh năm 2001), có địa chỉ thường trú tại bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

18. BN1959657 (sinh năm 2004), có địa chỉ thường trú tại bản Dửn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

19. BN1959658 (sinh năm 1995), có địa chỉ thường trú tại Ly Xôm, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

20. BN1959659 (sinh năm 1990), có địa chỉ thường trú tại bản Pá Lạn, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin).

21-22. BN1959660 (sinh năm 1984), BN1959661 (sinh năm 2012), có địa chỉ thường trú tại bản Sái Ngoài, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (sống trong khu vực phong tỏa).

23. BN1959662 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại bản Nà Chua, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

24. BN1959663 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại bản Nà Chua, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

25.BN1964641 (sinh năm 2001), có địa chỉ thường trú tại bản Cản, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

26-27. BN1964642 (sinh năm 1967), BN1964643 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại bản Sái Ngoài, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (sống trong khu vực phong tỏa).

28. BN1964644 (sinh năm 1989), có địa chỉ thường trú tại bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

29. BN1964645 (sinh năm 1979), có địa chỉ thường trú tại Nậm Bay, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

30. BN1964646 (sinh năm 2000), có địa chỉ thường trú tại bản Nà Sáy, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

Điện Biên ghi nhận thêm 68 ca Covid-19 mới, có 8 ca chưa cách ly

Ảnh minh họa

31. BN1964647 (sinh năm 1983), có địa chỉ thường trú tại bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

32. BN1964648 (sinh năm 2000), có địa chỉ thường trú tại bản Mới, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm Y tế xã).

33. BN1964649 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại Món Hà, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (ca mắc cộng đồng).

34. BN1964650 (sinh năm 2002), có địa chỉ thường trú tại bản Khén, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm Y tế xã).

35. BN1964651 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại bản Co Muông, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm Y tế xã).

36. BN1964652 (sinh năm 2005), có địa chỉ thường trú tại Hón Sáng, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại khu điều trị).

37. BN1964653 (sinh năm 2003), có địa chỉ thường trú tại bản Bánh, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

38. BN1964654 (sinh năm 2001), có địa chỉ thường trú tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

39. BN1964655 (sinh năm 2019), có địa chỉ thường trú tại Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

40-41. BN1964656 (sinh năm 2000), BN1964657 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại thôn 9, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm Y tế xã).

42-44. BN1964658 (sinh năm 1986), BN1964659 (sinh năm 2002), BN1964660 (sinh năm 1996), có địa chỉ thường trú tại Yên Bua, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

45. BN1964661 (sinh năm 2002), có địa chỉ thường trú tại Na Đại, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

46. BN1964662 (sinh năm 1975), có địa chỉ thường trú tại Huổi Toóng 1, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm Y tế xã).

47.BN1964663 (sinh năm 1976), có địa chỉ thường trú tại Tà Chinh, xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

48. BN1964664 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại Đun Nưa, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

49. BN1964665 (sinh năm 2000), có địa chỉ thường trú tại Pàng Dề A, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (nơi phát hiện ca bệnh tại Trạm Y tế xã).

50-55. BN1964666 (sinh năm 1989), BN1964667 (sinh năm 1966), BN1964668 (sinh năm 2012), BN1964669 (sinh năm 2015), BN1964670 (sinh năm 2005), BN1964671 (sinh năm 1997), có địa chỉ thường trú tại Huổi Trẳng, xã Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (ca mắc cộng đồng).

56. BN1976216 (sinh năm 1948), có địa chỉ thường trú tại Văn Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

57-58. BN1976217 (sinh năm 1995), BN1976218 (sinh năm 2002), có địa chỉ thường trú tại Hồng Lực, xã Nà Sáy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (cách ly tại nhà trước đó).

59. BN1976219 (sinh năm 1999), có địa chỉ thường trú tại Xuân Tươi, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

60. BN1976220 (sinh năm 1987), có địa chỉ thường trú tại khối 20/7, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

61. BN1976221 (sinh năm 1992), có địa chỉ thường trú tại Sái Ngoài, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

62. BN1976222 (sinh năm 1962), có địa chỉ thường trú tại bản Sáng, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

63. BN1976223 (sinh năm 1988), có địa chỉ thường trú tại Nông Thước, xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

64. BN1976224 (sinh năm 1972), có địa chỉ thường trú tại bản Yên, xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

65. BN1976225 (sinh năm 1994), có địa chỉ thường trú tại Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

66. BN1976226 (sinh năm 1989), có địa chỉ thường trú tại Nậm Ngà, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

67. BN1976227 (sinh năm 1957), có địa chỉ thường trú tại bản Vánh 3, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

68. BN1976228 (sinh năm 1984), có địa chỉ thường trú tại Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (đã được cách ly tập trung trước đó).

Như vậy, lũy tích số bệnh nhân mắc covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2022 đến 18h00 ngày 13/01/2022 là 572 bệnh nhân. Trong đó: Thành phố Điện Biên Phủ (30); Huyện Điện Biên (52); Huyện Điện Biên Đông (32); Huyện Mường Ảng (51); Huyện Tuần Giáo (258); Huyện Tủa Chùa (89); Huyện Mường Chà (16); Thị xã Mường Lay (17); Huyện Nậm Pồ (13); Huyện Mường Nhé (1); nhập cảnh (13);

Luỹ tích số bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên tính từ ngày 05/02/2021 đến 18h00 ngày 13/01/2022 là 1.206 bệnh nhân; điều trị khỏi và xuất viện 585 bệnh nhân; đang điều trị 621 bệnh nhân.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại