Thứ sáu, 22/10/2021 | 19:18
RSS

Đề xuất miễn phí đăng kiểm, giảm phí đường bộ đến cuối năm

Thứ tư, 29/09/2021, 08:40 (GMT+7)

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc hỗ trợ phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Công văn do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký gửi Bộ Tài chính cho biết, để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19 căn cứ quy định tại Luật Phí và lệ phí, Bộ giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn, giảm lệ phí cấp giấy đăng kiểm đối với phương tiện xe cơ giới về mức 0 đồng trong 4 tháng cuối năm 2021.

Căn cứ diễn biến thực tế của dịch Covid-19, Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Bộ Tài chính chủ động xem xét việc kéo dài thời gian hiệu lực của Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 về việc giảm 30% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% mức phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải. 

 

V.H.
Theo Đại Đoàn Kết