Thứ năm, 13/05/2021 | 04:24
RSS

Cục Thuế TP. Cần Thơ ban hành hơn 357 nghìn thông báo đòi nợ thuế hơn 23 nghìn tỷ đồng

Thứ sáu, 19/03/2021, 10:06 (GMT+7)

Năm qua là một năm khó khăn cho sự phát triển của nền kinh tế nước nhà dẫn đến nhiều khoản thu ngân sách nhà nước bị tác động đáng kể. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt bậc của mình, ngành Thuế TP Cần Thơ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, ngành Thuế Cần Thơ được Bộ Tài chính giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 11.082 tỉ đồng và Hội đồng nhân dân thành phố giao chỉ tiêu phấn đấu thu 12.016 tỉ đồng. Kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2020 là 11.317 tỉ đồng, đạt 102,13% dự toán của Bộ Tài chính và đạt 94,19% dự toán HĐND, tăng 5,06% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố Cần Thơ được Tổng cục Thuế giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra 277 cuộc. Cục Thuế đã thực hiện 326 cuộc thanh tra, kiểm tra đạt 117,69% kế hoạch được giao. Tổng số tiền kiến nghị qua các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm ước khoảng 1.134 tỉ đồng, tăng 70,53% so với năm 2019. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 8,7 tỉ đồng.


Khu công nghiệp Trà Nóc - nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước có đóng góp cao cho ngân sách thành phố.

Trong năm qua, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã ban hành 357.220 lượt thông báo nợ thuế, tương ứng với tổng số tiền nợ thuế là 23.587,8 tỉ đồng. Trong đó, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm 97,9% số thông báo và 79,4% số tiền nợ thuế. Số tiền nợ thuế thu được trong kỳ là 112,1 tỉ đồng, lũy kế 12 tháng thu được 136,8 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Bước sang năm 2021, Cục Thuế thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề “Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII và các sự kiện quan trọng của thành phố, đất nước”. Quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế mục tiêu hoàn thành  dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính giao 10.757,4 tỉ đồng và phấn đấu hoàn thành dự toán thu thuế do Hội đồng nhân dân thành phố giao là 11.083,4 tỉ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Cục Thuế thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế. Xác định cụ thể các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thới đề xuất các giải pháp quản lý có hiệu quả. Kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương phối hợp tích cực hơn với ngành thuế. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chống thất thu thuế, chống nợ thuế theo tinh thần chỉ thị số 12/CT- UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn, hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu tỉ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn 100% trước khi hoàn thuế đối với các trường hợp có rủi ro cao trong quản lý thuế, hoàn thuế GTGT.

Phấn đấu hoàn thành cơ bản trên 90% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngay trong quí 2/2021. Tiếp tục phối hợp tích cực với các ngành chức năng như: Sở Tài chính, Sở TNMT, Trung tâm phát triển quỹ đất… để có giải pháp phù hợp đẩy mạnh khai thác các khoản thu từ đất như: tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Ngoài ra, Cục Thuế thành phố phát động thi đua 06/06 đơn vị thu dứt điểm bộ lệ phí môn bài ngay trong quí 1/2021 nhằm tạo đả cho việc hoàn thành nhiệm vụ cả năm. Triển khai thực hiện lập bộ thuế khoán và lệ phí môn bài năm 2021 trên cơ sở quản lý số hộ và nắm chắc doanh số lập bộ để có giải pháp thu tích cực, thu dứt điểm hàng tháng.

Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chính sách mới về thuế cũng được chú trọng đúng mức như: thường xuyên tổ chức các “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”; tổ chức theo định kỳ các cuộc gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp, người nộp thuế; Áp dụng công nghệ thông tin vào các thủ tục hành chính về thuế để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người nộp thuế; tăng cường tính công khai - minh bạch trong các hoạt động thuế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kích thích tăng trưởng kinh tế.

Thụy Vũ
Theo Gia Đình Việt Nam