Thứ ba, 26/10/2021 | 21:42
RSS

Công ty Urenco vượt mặt lãnh đạo TP Hà Nội: Chậm triển khai gói thầu, tự ý dừng vận hành nhà máy

Thứ năm, 02/08/2018, 07:19 (GMT+7)

Lãnh đạo Urenco, sau khi vượt mặt lãnh đạo TP để tiến hành chỉ định sai nguyên tắc gói thầu số 11 về vận chuyển thiết bị, thì lại tiếp tục chây ỳ thực hiện các gói thầu khác. Cụ thể là gói thầu số 43, cũng như tự ý dừng vận hành nhà máy xử lý rác thải phát điện khiến rác bị ùn lại, gây ô nhiễm môi trường.

Công ty Urenco: Chậm triển khai gói thầu, tự ý dừng vận hành nhà máy
Công ty Urenco​: Chậm triển khai gói thầu, tự ý dừng vận hành nhà máy 

Về gói thầu số 43 (vận hành thử nghiệm, vận hành trình diễn và phổ biến công nghệ lò đốt chất thải Nedo), theo báo cáo của Urenco (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị hà Nội) để thực hiện theo Biên bản ghi nhớ, các kết luận của TP, Urenco và Cty HITZ của Nhật Bản đã tổ chức vận hành trình diễn và phổ biến công nghệ, đồng thời trình Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cảo UBND TP phê duyệt, điều chỉnh bổ sung gói thầu số 43

“Nguyên nhân chậm phê duyệt bổ sung Dư án chủ yếu là do bổ sung mục tiêu dự án phát điện lên lưới. Theo Biên bản ghi nhớ giữa UBND TP Hà Nội, Bộ TNMT và Tổ chức NEDO Nhật Bản ký kết ngày 6/7/2012, tại Điều 1, mục tiêu dự án là xử lý rác thải cóng nghiệp để sản xuất điện năng bán lên lưới điện tại TP Hà Nội. Tại thời điểm phê duyệt dự án, do công suất của nhà máy nhỏ hơn 3.000kW nên không được phép phát điện lên lưới quốc gia.

Tuy nhiên, thực tế thì những giải trình trên chỉ mang tính đối phó. Đoàn kiểm tra công vụ của TP kết luận, sau khi HĐND TP có quyết định phê duyệt Dự án được 35 tháng, Cty Urenco mới trình Kế hoạch đấu thầu, trong đó có một phần nội dung công việc của Gói thầu số 43; sau khi UBND TP có quyết đinh phê duyệt Dự án được 69 tháng, Công ty Urenco mới trình đầy đủ nội dung công việc Gói thầu số 43, theo đó thời gian thực hiện gói thầu này là 17 tháng (từ ngày 02/10/2016 đến ngày 31/3/2018), trước đây là 60 ngày. 

Từ việc chậm trễ thực hiện gói thầu trên dẫn tới ngày 23/9/2017, Nhà máy phát điện phải tạm dừng vận hành.

Theo lý giải của Urenco, trong thời gian này, khu vực Sóc Sơn mất điện lưới. Đến ngày 27/9/2017, Điện lực Sóc Sơn mới khắc phục xong. “Sau khi Điện lực Sóc Sơn khắc phục xong nhưng do phần việc chạy trình diễn và phổ biến công nghệ chưa được UBND TP bổ sung Gói thầu số 43, chưa được phê duyệt dự toán. Nếu Urenco tiếp tục vận hành là không đúng quy định của Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư công”, lãnh đạo Urenco phân bua.


Công văn của UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Công ty Urenco kiểm tra những nội dung vượt thẩm quyền

Ngày 29/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có Báo cáo thẩm định số 1749 BCKH&ĐT về việc bổ sung hạng muc trình diễn và phổ biến công nghệ dự án xây dựng hệ thống xử lý chất thải công nghiệp để phát điện tại Nam Sơn, nêu rõ việc Công ty Urenco không tổ chức đấu thầu, đã tự triển khai thực hiện gói thầu khi chưa được UBND TP chấp thuận là không đúng quy định.

Cũng tại cuộc họp ngày 26/01/2018, sau 4 tháng dừng vận hành nhà máy phát điện, lượng rác thải tồn nhiều gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng, cực chẳng đã, lãnh đạo UBND TP yêu cầu “Urenco phải duy trì vận hành nhà máy liên tục” và lúc đó Cty mới vận hành lại nhà máy từ ngày 28/01/2018 đến nay. 

Theo kết luận của Đoàn kiểm tra, việc chủ đầu tư cho rằng nhà máy dừng vận hành vì những lý do: sự cố mất điện lưới, hết thời hạn vận hành thử nghiệm xử lý chất thải nguy hại, chưa được chấp thuận liên kết vận chuyển chất thải nguy hại về nhà máy; Gói thầu số 43 chưa được phê duyệt bổ sung phần việc chạy trình diễn, phổ biến công nghệ, chưa được phê duyệt dự toán… chưa thực sự thuyết phục. 

“Việc đề xuất dừng vận hành nhà máy phát điện là không đúng với Khoản 1, Điều 14 Biên bản ghi nhớ đã ký giữa phía Việt Nam với phía Nhật Bản”, Đoàn kiểm tra nêu rõ. 

Ngoài ra, trong kết luận cũng nêu rõ, Dự án được điều chỉnh, bổ sung đối với một số nội dung, trong đó mục tiêu đầu tư xây dựng điều chỉnh từ việc sản xuất điện cho Khu 1iên hợp xử 1ý chất thải Nam Sơn thành việc sản xuất điện để phát điện lên 1ưới điện quốc gia khiến tổng mức đầu tư tăng thêm 32,699 tỷ đồng; thời gian thực hiện kéo dài thêm 2 năm. 

“Cty Urenco với nhiệm vụ là Chủ đầu tư dự án, là đại diện phía Việt Nam tham gia ký kết Tài liệu thực hiện Dự án có trách nhiệm trực tiếp về những thiếu sót, khuyết điểm vừa nêu, cụ thể:

Theo Biên bản ghi nhớ đã ký giữa phía Việt Nam với phía Nhật Bản, mục tiêu của Dự án là phát điện hòa lưới điện quốc gia, tuy nhiên khi UBND TP quyết định điều chỉnh mục tiêu của Dự án là phát điện nội bộ, không hòa lưới điện quốc gia không phù hợp với Biên bàn ghi nhớ, Cty đã không bảo cáo đề xuất UBND TP làm việc lại với phía Nhật Bàn để thống nhất; 

Chậm đề xuất điều chỉnh, bổ sung Dự án (sau hơn hai năm thực hiện và quá thời hạn thực hiện được phê duyệt, Dự án mới được điều chỉnh, bổ sung). Việc bổ sung, điểu chỉnh Dự án làm thay đổi mục tiêu sản xuất và phát điện, tăng thêm hạng mục đầu tư, tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện.

Trong việc thực hiện Gói thầu số 43: chậm lập kế hoạch đấu thầu; lập kế hoạch đấu thằn không đầy đủ nội dung theo quy định, phải sửa đối, bổ sung nhiều lần…

Trên cơ sở những sai phạm trên, Đoàn kiểm tra đã kiến nghị Chủ tịch UBND TP yêu cầu Urenco tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm cá nhân cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ, đề xuât biện pháp xử lý nghiêm túc. 

Đời sống plus sẽ tiếp tục thông tin những sai phạm của Urenco trong những bài tiếp theo.

Quang Minh
Theo Đời sống Plus/GĐVN