Thứ bảy, 08/10/2022 | 02:57
RSS

Cập nhật học phí một số trường Đại học ở Hà Nội năm học 2022-2023

Thứ sáu, 19/08/2022, 07:21 (GMT+7)

Học phí các trường Đại học được công bố trong Đề án tuyển sinh năm 2022 của từng trường.

Theo quy định về học phí của Chính phủ, năm học 2021-2022 học phí tại Trường Đại học giao thông Vận tải áp dụng cho các ngành thuộc khối Kỹ thuật là 335.300 đồng/tín chỉ, khối Kinh tế là 275.900 đồng/tín chỉ. 

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: Thực hiện theo Quy định của Chính phủ, lộ trình tăng học phí đối với các Trường Đại học tăng khoảng 10% cho mỗi năm tiếp theo.

Mức học phí năm học 2022-2023 của Trường Đại học Công đoàn thực hiện theo Nghị định 81 của Chính phủ. Cụ thể:

Khối ngành 3 (ngành Quản trị kinh doanh Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị nhân lực, Quan hệ lao động, Luật): 12.3 triệu đồng/năm học.

Khối ngành 7 (ngành Bảo hộ lao động, Công tác xã hội, Xã hội học, Du lịch, Ngôn ngữ Anh): 11.8 triệu đồng/năm học.

Ngành đào tạo chất lượng cao: bằng 2 lần với đại học hệ chính quy.

Theo đề án tuyển sinh của Đại học Thương mại, học phí đối với sinh viên chính quy tuyển sinh năm 2022 như sau:

Học phí chương trình đào tạo chuẩn từ 23 triệu đồng đến 25 triệu đồng/năm học theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo. Học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tích hợp: từ 31,25 triệu đồng đến 33,49 triệu đồng/năm học theo từng ngành (chuyên ngành) đào tạo.

Học phí các chương trình định hướng nghề nghiệp: 23 triệu đồng/năm học.

Mức học phí hệ đại học chính quy tại Học viện Tài Chính năm 2022 - 2023 là 15 triệu đồng. Cũng trong năm học tới, học phí được điều chỉnh theo quy định hiện hành của Nhà nước nhưng không vượt quá 10% mỗi năm học. Chương trình chất lượng cao là 45 triệu đồng/sinh viên/năm học.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có mức học phí dự kiến với sinh viên hệ chính quy tăng lên là 4,2 triệu đồng/tháng, tương ứng 42 triệu đồng/năm.

Trong khi mức học phí áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2021 là 3,5 triệu đồng/tháng, tương ứng 35 triệu đồng/năm. Như vậy tân sinh viên năm học sắp tới phải đóng học phí cao hơn 7 triệu so với khóa tuyển sinh năm 2021.

Với các năm học tiếp sau khóa 2022, mỗi năm học phí của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tiếp tục tăng lên 2 triệu so với năm học đầu tiên.

Theo đề án tuyển sinh Đại học năm 2022 của Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải, học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải là 5.8 triệu đồng/kỳ.

Theo đề án của Trường Đại học Điện lực, học phí của trường năm 2022-2023 với khối Kinh tế là 1.43 triệu đồng/tháng và 1.595 triệu đồng/tháng với khối Kỹ thuật. Lộ trình tăng học phí như sau:

Cập nhật học phí một số trường Đại học ở Hà Nội năm học 2022-2023

Học phí hệ đại học chính quy Học viện Âm nhạc Quốc gia từ 10.4 triệu đồng đến 11.7 triệu đồng/sinh viên/năm học ( tùy từng chuyên ngành).

 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại