Chủ nhật, 27/11/2022 | 08:44
RSS

Nam Định công bố mức thu học phí năm học 2022-2023

Chủ nhật, 17/07/2022, 14:52 (GMT+7)

Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định Lê Quốc Chỉnh vừa ký Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập do tỉnh quản lý năm học 2022-2023.

Nam Định công bố mức thu học phí năm học 2022-2023

Mức học phí từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Nam Định trong năm học 2022-2023 đã được ấn định theo từng mức khác nhau.

Theo điểm a khoản 1 điều 1 của Nghị quyết số 82 ngày 6/7/2022 của HĐND tỉnh Nam Định, mức học phí của các trường mầm non, THCS và THPT thuộc vùng thành thị là 300.000 đồng/tháng/học sinh.

Riêng vùng nông thôn, học sinh mầm non có học phí 150.000 đồng/tháng/em; học sinh THCS và THPT đóng học phí 200.000 đồng/tháng/em. Trong đó, vùng thành thị là các phường thuộc TP Nam Định, vùng nông thôn là các huyện và các xã ngoại thành thuộc TP Nam Định.

Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông áp dụng mức thu học phí bằng với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. Học phí được thu tối đa 9 tháng/năm học.

Với các trường mầm non, phổ thông công lập tư đảm bảo chi thường xuyên, mức thu học phí bằng 2 lần mức học phí đã được quy định theo điểm a khoản 1 như đã nêu trên.

Riêng các trường mầm non, phổ thông công lập tư đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, mức thu học phí bằng 2,5 lần mức học phí đã được quy định theo điểm a khoản 1 điều 1 của Nghị quyết.

Nam Định công bố mức thu học phí năm học 2022-2023

Tỉnh Nam Định vừa tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng thì mức học phí được thu theo số tháng thực học bao gồm cả thời gian dạy học trực tuyến và bố trí thời gian học bù tại trường. Không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học.

Mức thu học phí đảm bảo thu theo số tháng thực học và chi phí phát sinh cần thiết để tổ chức dạy học nhưng không vượt quá tổng thu học phí tính theo số tháng tối đa của một năm học và công khai từ đầu năm học.

Cũng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định, mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định ở vùng thành thị và nông thôn lần lượt là 300.000 và 200.000 đồng/tháng/học sinh.

Đề cập về mức thu học phí với năm học 2023-2024, tỉnh Nam Định quy định sẽ tiếp tục thu học phí như năm học 2022-2023. Nếu cần thiết phải điều chỉnh mức thu học phí cho phù hợp với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương và khả năng chi trả của người dân, UBND tỉnh sẽ trình HĐND xem xét, quyết định điều chỉnh mức thu học phí theo quy định.

 

Khôi Nguyên
Theo Giáo dục & Thời đại