Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:38
RSS

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tạm thời không tăng giá dịch vụ y tế

Thứ bảy, 06/03/2021, 11:44 (GMT+7)

Ngày 6/3, Bộ Y tế đã có công văn, yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không tăng giá dịch vụ y tế cho đến khi Bộ ban hành khung giá.

Ngày 6/3, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viện Bạch Mai, yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không tăng giá dịch vụ y tế kể cả dịch vụ y tế theo yêu cầu, cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám chữa bệnh (bao gồm khám chữa bệnh theo yêu cầu). 

Theo công văn này, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công văn số 454/BVBM-TCKT ngày 03/3/2021 của Bệnh viện Bạch Mai về Báo cáo và công khai giá dịch vụ y tế, về việc ban hành tạm thời giá “Khám bệnh theo yêu cầu" tại BV Bạch Mai (4 mức giá) và Quyết định số 704/QĐ-BVBM ngày 02/3/2021 của Giám đốc BV Bạch Mai về việc ban hành tạm thời giá "Giường dịch vụ" tại BV Bạch Mai (4 mức giá). 

Về việc này, Bộ Y tế cho biết, trước đó, Văn phòng Chính phủ có công văn số 655/VPCP ngày 27/01/2021 thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá năm 2021, trong đó đã chỉ đạo: 

"Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai tập trung các biện pháp sau: 

Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. 

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phân tích giá cả, cung cầu thị trường và nâng cao chất lượng xây dựng các kịch bản điều hành giá theo tháng/quý/năm để có phương án điều hành giá phù hợp từng giai đoạn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. 

Trong đó, chú trọng việc đánh giá, tính toán, xây dựng kịch bản điều hành giá đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý. Trường hợp xem xét điều chỉnh trong năm 2021 cần chủ động tinh toán, đánh giá liều lượng và mức độ điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. ".

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tạm thời không tăng giá dịch vụ y tế

Bệnh viện Bạch Mai điều chỉnh giá khám chữa bệnh - Ảnh: Ngô Nhung

Bộ Y tế cho biết, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 19 của Luật giá năm 2012 thì giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước là dịch vụ do Nhà nước quản lý giá (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều I Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 19/5/2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ của 04 bệnh viện thuộc Bộ Y tế: "Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: áp dụng theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành.

Còn giá dịch vụ y tế theo yêu cầu thì Bộ Y tế ban hành khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tính đủ các yếu tố chi phí hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có tích lũy trên cơ sở tham khảo giá của các bệnh viện tư nhân và các bệnh viện có vốn đầu tư ở nước ngoài tại Việt Nam Bệnh viện được quyết định giá dịch vụ y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong phạm vi khung giá do Bộ Y tế ban hành và thực hiện kê khai giá, niêm yết giá theo quy định của pháp luật về giá".

Như vậy, giá khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước phải áp dụng theo giá, khung giả do Bộ Y tế ban hành.

Bệnh viện Bạch Mai tạm thời không tăng giá khám chữa bệnh

Bộ Y tế nhấn mạnh: "Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, tác động không nhỏ đến đời sống của người dân nên Bộ Y tế chưa ban hành Thông tư quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với các cơ sở y tế công lập, chưa báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá cho ý kiến về việc điều chỉnh giá dịch vụ trong năm 2021 (kể cả giá dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai không điều chỉnh tăng giá các dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện, kể cả các dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu cho đến khi Bộ Y tế ban hành khung giá khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu).

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai tạm thời không tăng giá dịch vụ y tế

Khám sàng lọc phòng dịch Covid-19 tại Bệnh viện Bạch Mai

Trước đó, ngày 4/3, Bệnh viện Bạch Mai cho biết Hội đồng Quản lý của Bệnh viện này đã thông qua nghị quyết về giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện.

Theo đó, từ 1/4, giá khám bệnh theo yêu cầu tùy theo trình độ, học hàm, học vị của cán bộ y tế. Cụ thể, người bệnh đăng ký khám giáo sư là 550.000 đồng/lượt; khám phó giáo sư: 450.000 đồng/lượt; khám tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II là 350.000 đồng/lượt và khám thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa: 250.000 đồng/lượt.

Về giá giường bệnh theo yêu cầu có 4 loại, trong đó, giường chăm sóc toàn diện - loại 1 (1 người/phòng): 2,3 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 2 (2 người/phòng): 1,8 triệu đồng/người/ngày; giường chăm sóc toàn diện - loại 3 (3 đến 4 người/phòng): 1,390 triệu đồng/người/ngày.

Bệnh viện Bạch Mai cũng có hình thức giường chăm sóc toàn diện (tức phòng 2 người/1 người bệnh đề nghị sử dụng hết cả phòng) có giá 3,3 triệu đồng/người/ngày. Giá trên đây đã bao gồm chi phí của gói chăm sóc toàn diện.

Bệnh viện Bạch Mai hiện là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt. Đây cũng là bệnh viện công đầu tiên áp dụng mô hình tự chủ toàn diện, có hội đồng quản lý, được quyết định về đầu tư, giá khám chữa bệnh theo yêu cầu (các dịch vụ thông thường áp dụng theo khung giá của liên Bộ Y tế - Tài chính), được bổ nhiệm nhân sự đến phó giám đốc bệnh viện...

Được biết, giá khám giáo sư tại Bệnh viện Bạch Mai hiện có giá 200.000 đồng/lượt, khám phó giáo sư là 150.000 đồng/lượt; Khám Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II: 100.000 đồng; khám bác sĩ là 70.000 đồng/lượt.

Diệu Linh
Theo Dân Việt