Thứ sáu, 03/02/2023 | 00:23
RSS

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Thứ năm, 12/01/2023, 06:21 (GMT+7)

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Thông tư số 02/2003/TT-BGDĐT do Bộ GD&ĐT mới ban hành (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/2/2023), đối tượng dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia là học sinh đang học ở cấp THPT, có xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) từ khá trở lên theo kết quả cuối kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

Số lượng thí sinh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cũng được quy định rõ ràng. Theo đó, đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ Hà Nội) có tối đa 6 thí sinh. Đội tuyển nào đã đủ số lượng tối đa thí sinh, và từ 80% trở lên trong số đó đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ GD&ĐT xét tăng đến tối đa 10 thí sinh.

Đội tuyển mỗi môn thi của Hà Nội có tối đa 12 thí sinh. Đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong 2 kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ GD&ĐT xét tăng đến tối đa 20 thí sinh.

Thông tư cũng yêu cầu thí sinh dự thi phải có học bạ chính của cấp học (trong trường hợp kỳ thi được tổ chức trước khi kết thúc học kỳ I của năm học). Trong trường hợp kỳ thi được tổ chức ngay sau khi kết thúc học kỳ I của năm học, thì thí sinh phải có phiếu xác nhận xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) của học kỳ liền kề với kỳ thi của từng thí sinh, có xác nhận của hiệu trưởng nhà trường.

Ngoài ra, Thông tư số 02/2003/TT-BGDĐT thay cụm từ “Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục” bằng cụm từ “Cục Quản lý chất lượng”; thay cụm từ “phòng Khảo thí” bằng cụm từ “phòng Quản lý thi.

Về điều khoản chuyển tiếp, thông tư mới ban hành quy định số lượng thí sinh trong đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023 tiếp tục giữ ổn định theo số lượng thí sinh được đăng ký tối đa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại