Thứ năm, 07/12/2023 | 00:56
RSS
Nguyên Trang - Sỹ Bắc

Nguyên Trang - Sỹ Bắc

Kết thúc quý 2/2022, Khải Hoàn Land sở hữu khoản nợ trái phiếu hơn 813 tỷ đồng. Do đó, chi phí lãi vay tăng gấp 3 lần so với quý 2/2021 lên mức 38,9 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi trái phiếu đạt 33,1 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp này cũng âm hơn 773 tỷ đồng.
Tính đến cuối tháng 6/2022, Nợ phải trả của Nam Long Group đạt mốc hơn 12.070 tỷ đồng, tăng 19,3% so với hồi đầu năm nhưng doanh nghiệp này vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến chủ yếu việc bán dự án đã bị thế chấp.
Kết thúc quý 2, khối nợ của Đất Xanh Group tăng hơn 1.192,3 tỷ đồng lên mức gần 16.064, 9 tỷ đồng, tăng 8% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ đạt 262,1 tỷ đồng, giảm hơn 45,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
CenLand vừa có thông báo về việc huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng để trả các khoản nợ và đầu tư các dự án bất động sản. Trước đó, kết thúc quý I/2022 nợ phải trả của CenLand tăng đến 567 tỷ đồng đến từ các khoản nợ ngắn hạn.