Thứ ba, 27/07/2021 | 18:26
RSS

Ưu tiên nguồn lực cho Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Thứ năm, 01/07/2021, 06:30 (GMT+7)

Theo thông tin của Sở GDĐT Vĩnh Phúc, trong những năm vừa qua, mặc dù đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tuy nhiên đến năm học 2020-2021 toàn tỉnh vẫn còn thiếu số lượng lớn phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GDĐT.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí xây dựng các công trình trường học trên địa bàn tỉnh để đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất phục vụ dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Và, xây trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Theo tờ trình, tổng kinh phí cần đầu tư cho các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh đến năm 2025 dự kiến khoảng hơn 8,3 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Sở GDĐT Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh phân bổ gần 2 nghìn tỷ đồng cho Sở để thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho khối trực thuộc.

Đồng thời, tờ trình cũng đề nghị UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố cân đối số kinh phí theo khái toán đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa các công trình trường học trên địa bàn đáp ứng yêu cầu dạy và học Chương trình Giáo dục phổ thông mới và trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII của tỉnh.

Riêng việc đầu tư trang bị thiết bị dạy học trong các nhà trường để triển khai chương trình SGK mới, kết quả rà soát mới nhất của Sở GDĐT Vĩnh Phúc cho thấy, năm học 2021-2022, các đơn vị giáo dục sẽ cần nguồn kinh phí 108 tỷ đồng…    

G.B.
Theo Đại Đoàn Kết