Thứ sáu, 03/12/2021 | 13:41
RSS

Từ năm 2023 Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam

Thứ tư, 23/09/2020, 11:02 (GMT+7)

Đại học Quảng Nam đang hoàn thiện đề án, kế hoạch để phấn đấu sẽ hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng vào đầu năm 2023.

Sự kiện:
Đà Nẵng

Theo Dân Trí ngày 22/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân về đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Theo kết luận, qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quảng Nam cần có một hướng đi mới để vượt qua khó khăn hiện nay, nâng tầm và phát triển nhà trường trong giai đoạn đến. Việc xây dựng đề án chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng là một hướng đi phù hợp với xu thế phát triển giáo dục đại học.

Qua đó, UBND tỉnh thống nhất lộ trình chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng trong Đề án chia thành 2 giai đoạn: trước và sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Sắp tới Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam
Dự kiến đến năm 2023, Trường Đại học Quảng Nam sẽ trở thành thành viên của Đại học Đà Nẵng. Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND tỉnh thống nhất lộ trình chuyển Trường Đại học Quảng Nam trở thành trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Quyết định giao Trường Đại học Quảng Nam hoàn thiện đề án, tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi Đại học Đà Nẵng có ý kiến chính thức về đề án trước ngày 15/10/2020.

Khi có ý kiến của Đại học Đà Nẵng, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến thống nhất để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Đồng thời, Trường Đại học Quảng Nam phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành xong các nội dung công việc trong năm 2022 để đầu năm 2023, Đại học Quảng Nam hoạt động dưới sự quản lý của Đại học Đà Nẵng.

Ngoài ra, nhà trường cần tập trung cho công tác tuyển sinh, triển khai ngay các biện pháp hữu hiệu để khắc phục tình trạng tuyển sinh khó khăn hiện nay.

Tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quan tâm, đảm bảo cho các hoạt động của Nhà trường trong điều kiện chưa chuyển giao, vẫn còn trực thuộc tỉnh Quảng Nam như hiện nay.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN