Thứ tư, 28/10/2020 | 09:57
RSS

Từ 20/10, giáo viên cấp 1 sẽ không được chỉ định lớp trưởng

Thứ ba, 06/10/2020, 11:38 (GMT+7)

Tới đây từ 20/10/2020, giáo viên cấp 1 sẽ không còn được chỉ định vị trí lớp trưởng trong lớp học.

Từ 20/10, giáo viên cấp 1 sẽ không được chỉ định lớp trưởng

Ảnh minh họa

Theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020, ban hành Điều lệ trường tiểu học sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10/2020.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 16 của Thông tư này nêu rõ, lớp học có lớp trưởng và các lớp phó. Học sinh trong lớp được chia thành các tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó. Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ bầu chọn và luân phiên trong năm học.

Theo đó, nếu trước đây lớp trưởng có thể do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học thì nay lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ bầu chọn và luân phiên trong năm học.

Như vậy, từ 20/10/2020, giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học không được phép chỉ định lớp trưởng như trước đây nữa mà chỉ được giới thiệu. Kết quả cuối cùng phải do học sinh trong lớp bầu chọn.

Ngoài ra, theo Thông tư này, hoạt động của lớp học đảm bảo tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học sinh được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm, lớp với sự hỗ trợ của giáo viên.

Đối với những lớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung. Tỉ lệ học sinh nam, nữ và sĩ số lớp học cân đối giữa các lớp trong khối lớp.

H2 (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN