"Muốn biết tôi có đồng tính hay không thì phải lên giường mới biết được! Làm trong showbiz, tôi đã quá quen với những câu hỏi về giới tính"- Dương Triệu Vũ nói.
Từ khi sinh ra đến giờ, “Tiểu Long Nữ” cũng chưa một lần gặp mặt cha ruột Thành Long.