Xổ số miền nam - XSVL 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/7/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 17/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/7/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 10/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/7/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 3/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/7/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 26/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 19/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 5/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 29/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 22/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 15/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 8/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 1/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (KQ XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVL 28/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long (XSVL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/2/2020.