Xổ số miền nam - XSTG 13/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/10/2019.
Xổ số miền nam - XSTG 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/10/2019.
Xổ số miền nam - XSTG 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTG 22/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTG 15/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTG 8/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTG 1/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTG 25/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/8/2019.
Xổ số miền nam - XSTG 24/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/3/2019 tại xổ số kiến thiết Tiền Giang.
Xổ số miền nam - XSTG 17/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/3/2019 tại xổ số kiến thiết Tiền Giang.
Xổ số miền nam - XSTG 10/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang chủ nhật (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/3/2019 tại xổ số kiến thiết Tiền Giang.
Xổ số miền nam - XSTG 3/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang thứ 7 (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/3/2019 tại xổ số kiến thiết Tiền Giang.
Xổ số miền nam - XSTG 24/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang thứ 7 (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/2/2019 tại xổ số kiến thiết Tiền Giang.
Xổ số miền nam - XSTG 17/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang thứ 7 (XSTG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày17/2/2019 tại xổ số kiến thiết Tiền Giang.