Xổ số miền nam – XSHCM 9/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 31/8/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/8/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/8/2019.
XSHCM 8/4 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/4/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 1/4 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/4/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 25/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 18/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 16/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 11/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 4/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.