Xổ số miền nam - XSCT 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/1/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/1/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/1/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/1/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/12/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/12/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/12/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/12/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/11/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 20/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/11/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 13/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/11/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 6/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/11/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 30/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/10/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 23/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/10/2019.