Xổ số miền nam - XSTV 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/8/2019.
Xổ số miền nam - XSTV - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/4/2019
XSTV - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/3/2019
XSTV - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/3/2019
XSTV - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/3/2019
XSTV - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/3/2019
XSTV - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/3/2019
Xổ số miền nam - XSTV - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày15/2/2019