Xổ số miền Trung - XSKH 29/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 29/7/2020
Xổ số miền Trung - XSDNG 29/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 22/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQNA 28/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam (KQ XSQNA) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 28/7/2020
Xổ số miền Trung - XSDLK 28/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắc Lắc (KQ XSDLK) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 28/7/2020
Xổ số miền Trung - XSPY 27/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên (KQXSPYEN) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 27/7/2020
Xổ số miền Trung - XSHUE 27/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Thừa Thiên Huế (KQXSTTH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 27/7/2020
Xổ số miền Trung - XSKT 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum (KQ XSKT) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 26/7/2020.
Xổ số miền Trung - XSKH 26/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa (KQXSKH) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 26/7/2020
Xổ số miền Trung - XSDNO 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông (KQ XSDNO) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 25/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQNG 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Ngãi (KQ XSQNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 25/7/2020
Xổ số miền Trung - XSDNG 25/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng (XSDNG) được quay thưởng vào lúc 17h15p ngày 25/7/2020
Xổ số miền Trung - XSNT 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận (XSNTH) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 24/7/2020
Xổ số miền Trung - XSGL 24/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai (KQ XSGL) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 24/7/2020
Xổ số miền Trung - XSQB 23/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Bình (KQXSQB - KQXSQBINH - XSQBI - XSQBINH - SXQB) được quay thưởng vào lúc 17h15 ngày 23/7/2020