Xổ số miền nam - XSHG 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/11/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/11/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/10/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/10/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/10/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/10/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 28/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/9/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/9/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 14/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 14/9/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/9/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 31/8/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/8/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 6/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/4/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Xổ số miền nam - XSHG 30/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.