Xổ số miền nam - XSHG 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 31/8/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/8/2019.
Xổ số miền nam - XSHG 6/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/4/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Xổ số miền nam - XSHG 30/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Xổ số miền nam - XSHG 23/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Xổ số miền nam - XSHG 16/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Xổ số miền nam - XSHG 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Xổ số miền nam - XSHG 2/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.
Xổ số miền nam - XSHG 16/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang thứ 7 (XSHG) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày16/2/2019 tại xổ số kiến thiết Hậu Giang.