Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 29/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/4/2020
Xổ số miền nam thứ 4 - XSCT 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/2/2020
Xổ số miền nam - XSCT 19/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/2/2020
Xổ số miền nam - XSCT 12/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/2/2020
Xổ số miền nam - XSCT 05/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 05/2/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 22/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/1/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 15/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/1/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 8/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/1/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 1/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/1/2020.
Xổ số miền nam - XSCT 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/12/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/12/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 11/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/12/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/12/2019.
Xổ số miền nam - XSCT 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ (XSCT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/11/2019.