Xổ số miền nam – XSBTH 7/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/5/2020
Xổ số miền nam – XSBTH 30/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/4/2020
Xổ số miền nam – XSBTH 27/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/2/2020
Xổ số miền nam – XSBTH 20/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/2/2020
Xổ số miền nam – XSBTH 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/2/2020
Xổ số miền nam – XSBTH 06/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 06/2/2020
Xổ số miền nam – XSBTH 23/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/1/2020.
Xổ số miền nam – XSBTH 16/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/1/2020.
Xổ số miền nam – XSBTH 9/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/1/2020.
Xổ số miền nam – XSBTH 2/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/1/2020.
Xổ số miền nam – XSBTH 26/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/12/2019.
Xổ số miền nam – XSBTH 19/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/12/2019.
Xổ số miền nam – XSBTH 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/12/2019.
Xổ số miền nam – XSBTH 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/12/2019.