Xổ số miền nam - XSBD 1/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/11/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/10/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/10/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/10/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/10/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/9/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/9/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 13/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/9/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/9/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/8/2019.
Xổ số miền nam - XSBD 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/8/2019.
XSBD - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/4/2019
XSBD - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/3/2019
XSBD - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/3/2019