Giám đốc Công ty Nước sạch Pháp Vân thừa nhận xe bồn đưa nước sạch miễn phí cho người dân Hà Nội là xe chở téc nước tưới cây xanh nhưng chưa đươc vệ sinh sạch sẽ.