Đang lưu thông thì xe tải bất ngờ mất kiểm soát lao vào tông sập quán phở khiến nữ chủ quán tử vong.