Năm 2018 xảy ra 1.547 vụ xâm hại tình dục trẻ em trong đó, 93% thủ phạm xâm hại trẻ là người quen