Mùi khí than nồng nặc khiến nhiều học sinh phải nghỉ học, cô giáo còn đeo khẩu trang để dạy, cây cối chết hàng loạt nhưng chính quyền địa phương trả lời "chưa đủ cơ sở để kết luận công ty Cao Bắc gây ô nhiễm.