Trong báo cáo của Cục Đường sắt gửi bộ trưởng Bộ GTVT ngày 12/7, Cục trưởng Cục Đường sắt tự nhận kỷ luật phê bình sau 5 tai nạn tàu hỏa kinh hoàng.