Hai nghi can vụ đổ bê tông thi thể ở Bình Dương là cử nhân Đại học, 1 người thậm chí có trình độ thạc sĩ.