Người mẫu - diễn viên Trang Trần - Thành viên Ban quản trị tòa nhà, đại diện cho cư dân sinh sống tại tòa nhà Galaxy 9 thống nhất phương án thuê luật sư để làm thủ tục pháp lý bảo vệ bé gái.