Chồng khỏa thân đánh răng, vợ đa nghi nên dùng kéo cắt phăng "của quý".