Fabian Farquharson, từ Sheffield (Anh) đã uống thứ nước “khá bất thường” này trong ba năm qua.