Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ lập đội săn bắt chó thả rông. Đồng thời nếu người dân muốn nuôi chó thì phải đăng ký với UBND xã tại địa phương.