Tỷ giá Won hôm nay ngày 27/12/2023: Tiếp tục lập đỉnh mới; Vietinbank mua vào là 17,05 VND/KRW, bán ra là 20,65 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 26/12/2023: Tiếp đà leo dốc; Ngân hàng Vietcombank mua vào là 16,14 VND/KRW, bán ra là 19,56 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 25/12/2023: Quay đầu tăng mạnh; Ngân hàng Vietcombank mua vào là 16,16 VND/KRW, bán ra là 19,59 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 23/12/2023: Giảm mạnh phiên cuối tuần; Ngân hàng Vietcombank mua vào là 16,10 VND/KRW, bán ra là 19,51 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 22/12/2023: Bất ngờ quay đầu tăng; Vietinbank mua vào là 16,89 VND/KRW, bán ra là 20,49 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 21/12/2023: Giảm nhẹ tại một số ngân hàng; Ngân hàng Vietinbank mua vào là 16,88 VND/KRW, bán ra là 20,48 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 20/12/2023: Vẫn giữ ở mức cao; Ngân hàng Vietinbank mua vào là 16,89 VND/KRW, bán ra là 20,49 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 19/12/2023: Tăng cả hai chiều; Ngân hàng Vietinbank mua vào là 16,86 VND/KRW, bán ra là 20,46 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 18/12/2023: Đầu tuần leo dốc; Ngân hàng Vietinbank mua vào là 16,86 VND/KRW, bán ra là 20,46 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 15/12/2023: Tiếp tục leo dốc; Vietinbank mua vào là 16,96 VND/KRW, bán ra là 20,56 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 14/12/2023: Vọt tăng mạnh; Vietinbank mua vào là 16,88 VND/KRW, bán ra là 20,48 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 13/12/2023: Tiếp đà tăng nhẹ; Vietcombank mua vào là 15,98 VND/KRW, bán ra là 19,36 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 12/12/2023: Đảo chiều tăng; Vietcombank mua vào là 15,95 VND/KRW, bán ra là 19,33 VND/KRW.
Tỷ giá Won hôm nay ngày 11/12/2023: Giảm nhẹ hai chiều; Vietinbank mua vào là 16,55 VND/KRW, bán ra là 20,15 VND/KRW.