Tỷ giá USD hôm nay 30/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 7h50 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.450 - 23.500 VND/USD, giảm 40 chiều mua và giảm 20 chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 29/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.490 - 23.520 VND/USD, giảm 10 chiều mua và giảm 30 chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 28/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.500 - 23.550 VND/USD, giữ nguyên 2 chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 27/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h45 sáng, đồng USD giao dịch ở 23.520 - 23.560 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và tăng 10 đồng chiều bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 26/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h sáng, đồng USD giao dịch ở 23.500 - 23.550 VND/USD, giữ nguyên giá 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 25/4 trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h sáng, đồng USD giao dịch ở 23.500 - 23.550 VND/USD, giữ nguyên giá 2 chiều mua-bán so với phiên giao dịch trước đó.
Tỷ giá USD hôm nay 24/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h sáng nay 24/4, đồng USD giao dịch ở 23.500 - 23.600 VND/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 23/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng nay, giao dịch ở 23.500 - 23.600 VND/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 22/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h20 sáng nay, giao dịch ở 23.500 - 23.600 VND/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 21/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h30 sáng nay, giao dịch ở 23.500 - 23.600 VND/USD, giảm 20 đồng ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 20/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h30 sáng nay, giao dịch ở 23.520 - 23.620 VND/USD, giảm 10 đồng ở cả 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 19/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 9h30 sáng nay, giao dịch ở 23.530 - 23.630 VND/USD, giữ nguyên 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 18/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h sáng nay, giao dịch ở 23.530 - 23.630 VND/USD, giữ nguyên 2 chiều mua-bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.hôm qua.
Tỷ giá USD hôm nay 17/4: Trên thị trường "chợ đen", theo khảo sát lúc 10h sáng nay, giao dịch ở 23.530 - 23.630 VND/USD, giảm 20 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với mức ghi nhận cùng thời điểm hôm qua.