Theo nhân tướng học, mỗi kiểu tướng lông mày sẽ mang ý nghĩa riêng gắn liền với tính cách, cuộc đời chủ nhân của nó.