Mới đây, Ban giám hiệu trường THPT ở Quảng Trị đã trình báo bị trộm đột nhập phá tung két sắt lấy đi toàn bộ tiền học phí, quỹ khuyến học của trường.