Lợi dụng lúc nhân viên khiếm thị không tập trung, người đàn ông đã móc túi áo của một khách hàng khác lấy đi điện thoại và tài sản của nhân viên tẩm quất.