Không chỉ là một nhân chứng cho những trang sử vàng của lịch sử Thủ đô Hà Nội, cầu Long Biên bây giờ còn mang trên mình trọng trách lớn lao đó là làm nhân chứng tình yêu của những đôi lứa yêu nhau thông qua những ổ khoá treo rải rác khắp thành cầu.