Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia hôm nay, nêu mong muốn Malaysia trả tự do cho Đoàn Thị Hương.