Lén quay lại cảnh giường chiếu trong khách sạn với cô gái rồi dùng clip nhạy cảm này để tống tiến cô gái, bị cáo bị lãnh án 2 năm tù.