Ngày 06/12, Công ty Cổ phần Vinamit được trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn Organic. Theo đó, dây chuyền sản xuất chế biến, đóng gói cùng nguồn nguyên liệu trái cây cung ứng đã được chứng nhận đạt chuẩn.
Tiêu chuẩn sản xuất thực phẩm hữu cơ (organic) được xem là tiêu chuẩn chất lượng cao cấp nhất hiện nay...