Tổ chức Y tế vừa đưa ra thông điệp kêu gọi người dân Việt Nam cần có hành động đối với việc lạm dụng muối ăn bởi phần lớn người Việt Nam tiêu thụ quá nhiều muối.