Ngày 23/5, ông Mang Xích, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), cho biết thi thể anh Thi An Kiện đã được đưa lên đỉnh thác Lao Phào sau gần hai ngày dùng nhiều thiết bị và đưa ra rất nhiều giải pháp để thực hiện.