Sau 18 năm phát sóng, mái nhà chung Đường lên đỉnh Olympia đã chứng kiến nhiều thế hệ thí sinh trưởng thành và thành công trên con đường sự nghiệp.