Clip các thầy giáo còng lưng cõng bàn ghế đến trường để chuẩn bị khai giảng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều người.