Chuyện mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề "Thánh chế" Thanh Tuyền đã ấp ủ từ khá lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội để viết.