Sự thờ ơ, vô trách nhiệm của những người đi đường đã khiến cô gái họ Trương nhận cái chết đau đớn.