Các nhà khoa học Thụy Điển tin rằng trong thời gian tới con người có thể tạo nên cuộc sống bất tử bằng trí tuệ nhân tạo.